tel0941.49.79.79 (Mr.Sang) Vi|En

Masteri for rent

Nice apartment Masteri for rent view pool

Vị trí:
159 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Giá:
750 USD
Diện tích từ:
65 Sqm
Ngày đăng:
16/04/2018
Xem chi tiết

High floor Masteri Thao Dien City View

Vị trí:
159 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Giá:
800 USD
Diện tích từ:
62 Sqm
Ngày đăng:
16/04/2018
Xem chi tiết
Cozy 3BR Masteri Thao Dien in T4 Tower thumbnail

Cozy 3BR Masteri Thao Dien in T4 Tower

Vị trí:
159 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Giá:
1100 USD
Diện tích từ:
90 Sqm
Ngày đăng:
04/04/2018
Xem chi tiết
Penthouse Masteri Thao Dien River View for rent thumbnail

Penthouse Masteri Thao Dien River View for rent

Vị trí:
159 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Giá:
4500 USD
Diện tích từ:
180 Sqm
Ngày đăng:
04/04/2018
Xem chi tiết
New 1BR Masteri Thao Dien for rent thumbnail

New 1BR Masteri Thao Dien for rent

Vị trí:
159 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Giá:
650 USD
Diện tích từ:
51 Sqm
Ngày đăng:
03/04/2018
Xem chi tiết
Nice 1BR Masteri Thao Dien 45m2 for rent thumbnail

Nice 1BR Masteri Thao Dien 45m2 for rent

Vị trí:
159 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Giá:
650 USD
Diện tích từ:
45 Sqm
Ngày đăng:
03/04/2018
Xem chi tiết
Masteri Thao Dien 2BR river view for rent thumbnail

Masteri Thao Dien 2BR river view for rent

Vị trí:
159 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, District 2, HCMC
Giá:
800 USD
Diện tích từ:
70 Sqm
Ngày đăng:
03/04/2018
Xem chi tiết
Masteri Thao Dien 3BR 120m2 for rent thumbnail

Masteri Thao Dien 3BR 120m2 for rent

Vị trí:
159 Ha Noi Highway, Thao Dien Ward, District 2, Ho Chi Minh City
Giá:
1900 USD
Diện tích từ:
120 Sqm
Ngày đăng:
02/04/2018
Xem chi tiết
Trang 1 trên 212
top